For All Your Real Estate Needs!
Navigation Menu+

October 23, 1956: A day remembered by all freedom loving Hungarians around the world

Posted on Oct 24, 2011 by in Active Rain | 1 comment

On the afternoon of October 23, 1956, that is fifty five years ago a peaceful demonstration started in Budapest, Hungary that grew to about 200,000 plus people and they wanted freedom from oppression, they wanted democracy and most of all they wanted national independence from the Communist Soviet Regime. The government in return with the help of the Soviet armed force began to suppress this spontaneous and popular uprising.

This uprising was’ the seed of hope’ which was planted into the young and old, communist and non communist Hungarian’s mind. The fact that the Communist controlling power was paralyzed for a few days and hours was hard to comprehend around the world. This event gave the opportunity for many Hungarians to escape the oppressive puppet government and hundreds and thousands of Hungarians crossed the border to Austria and in turn landed all over the world in various “free societies” such as West Germany, France, England, Australia, South Africa and the United States just  to name a few who welcomed these Hungarian emigrants.

In memory of the heroes of the Hungarian Freedom Fighters of 1956, monuments have been erected all over the world to commemorate this event. Particularly the survivors wanted to show, how grateful they were to those who lost their lives to give them freedom.

Hungarian Freedom Monument in Los Angeles,CA

The Hungarian community in Los Angeles has erected a Freedom Fighter’s Memorial as well. It is located at Mindszenty Square inside MacArthur Park. This is a 60 feet high monument and it makes it the tallest monument in Los Angeles. Millions of people see it every year and of course on October 23rd it is the focal point for Politicians, Diplomats and Hungarians local and nearby, who come to commemorate the fallen freedom fighters and celebrate the fact that they are free in their adopted country.

If you are a consumer who is considering buying or selling a home, investment real estate, vacation homes, or beach properties in Southern California, Los Angeles, Century City, Westwood, West Hollywood, Beverly Hills, Culver City, Marina Del Rey, Venice or Malibu. Feel Free to give me a call at 310.486.1002 email me at homes@endrebarath.com  or visit one of my websites at https://www.endrebarath.com Your Pet Friendly Realtor. I contribute a portion of my commission to Local Animal Rescue Organizations.

Hungarian Freedom Monument in MacArthur Park, Los Angeles

Október 23, 1956: Egy napeszébe jutottmindenszabadságszeretőmagyaroka világ minden tájáról
Adélutánoktóber 23, 1956, azaz55évvel ezelőttegy békéstüntetéskezdődöttBudapesten, Magyarországonnőtt200.000, plusz az emberek ésazt akarták,szabadságaz elnyomás,akartáka demokrácia éslegfőképpenakartáknemzeti függetlenség, a kommunistaszovjetrendszer. A kormánycserébesegítségévela szovjetfegyveres erőkezdteelnyomniaspontán ésnépfelkelés.
Ezt afelkelésta mag a remény“, amelyet ültetettbe afiatalok és idősek, a kommunistaés nemkommunistamagyarfejében. Az a tény, hogy a kommunistahatalomellenőrzésemegbénultnéhánynap ésóranehéz voltfelfogniaz egész világon.Ez az eseményadta alehetőségetsok magyarmenekülni aelnyomóbábkormányés több százés több ezermagyarátlépte a határt, hogy Ausztria ésviszontlandolta világ minden tájáról, különböző szabad társadalmak”, mint például Nyugat-Németországban, Franciaországban, Angliában, Ausztráliában, Dél-Afrikaés az Egyesült Államokcsaknéhányat említsünk, fogadtak be ezeket amagyaremigránsok.
Amemória ahősöka MagyarSzabadságharcos1956-os, műemlékek állítottak fela világ minden tájáról, hogy megemlékezzenek a rendezvényen.Különösena túlélőkmeg akarta mutatni, mennyire hálásvoltak, akik életüket vesztették, hogy nekik a szabadság.
A magyarközösségLosAngelesemeltFreedomFighteraMemorialis.Nem található aMindszentytérenbelülMacArthurPark. Ezegy 60méter magasemlékmű, és ez teszia legmagasabbemlékműLos Angelesben.Emberek millióilátniminden évben, és természetesen október 23-ánez afókuszpontapolitikusok, diplomatákés amagyaroka helyi ésa közelben,akik jönnek, hogy megemlékezzenek a bukottszabadságharcosokés ünnepeljükazt a tényt, hogy ezek mentesek a sajátelfogadottországban.

Ha Ön fogyasztó, aki azt fontolgatja, vételi és eladási otthoni, befektetési ingatlan, nyaralás lakások, vagy tulajdonságokat strandon Dél-Kaliforniában, Los Angeles, Century City, Westwood, West Hollywood, Beverly Hills, Culver City, Marina Del Rey, Velence vagy a Malibu. Nyugodtan hívjon fel a 310.486.1002 e-mailt nekem a  homes@endrebarath.com  vagy látogasson el a honlap a https://www.endrebarath.com Az Állatbarát ingatlanügynök. Én hozzájárulni egy részét a bizottság a helyi Állat Mentő Szervezetek. Én is magyarul beszélnek.

1 Comment

  1. I was there the day they broke ground for the monument my dad was acting president the Hungarian Freedom Fighters at that time I remember everything about building that Monument

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *